AxTraxNG ™ är en Windows Client / Server-programvara för hantering av tillträdeskontrollsystemet  AxTrax från Rosslare. Programvaran hanterar dörrkontroller AC-200 serien , 400 serien och 800 serien.

Det är en komplett programvara som ger en lösning för ett brett utbud av säkerhetsutmaningar  som finns på de olika marknader.

Programvaran passar från 2 dörrsystem upp till 1000 dörrar över LAN och WAN. Programvaran har fullständiga funktioner inklusive baddesigner, tidszoner, användargrupper, åtkomstgrupper, länkautomatisering, e-postmeddelanden, styrning av panelkonfiguration, interaktiva sidokartor, händelseloggen, repportgenerering och säkerhetskopiering / återställning av databasen. För kunder som använder Rosslare-paneler är programvarulicensen fri för upp till 256 läsare och har ett kostnadseffektivt licensprogram för större system. Servern stöder upp till 40 avlägsna PC-klientarbetsstationer via LAN eller WAN.