”Smidig och snabb installation med trådlös teknik”

Den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser till personer över 18 år. Den psykiatriska behandlingen ges både individuellt och i grupp av personal som representerar ett flertal yrkeskategorier. Tidigare fanns det på mottagningen ett äldre trådbundet överfallslarm som installerades i början av 90-talet. Tekniska störningar har under senare år lett till att personalen inte känt sig trygg med larmet.
”Vi gjorde därför en genomgång av det utbud som fanns på marknaden av mer moderna system. För mig var det naturligt att vi tittade på ett trådlöst system som använder sig av radiokommunikation som jag anser är en mer tillförlitlig teknik än lösningar där kommunikation sker med ultraljud och infraröd teknik.
Vi ville också ha en smidig och snabb installation, och

vi såg fördelarna med att välja ett system som enkelt kan flyttas och installeras på nytt oss om vi byter lokaler.
Innan vi valde Lots Securitys lösning med EkoTek-systemet gjorde vi även en intern enkät för att få en bra bild av de krav personalen ställde på ett nytt system. Två starka önskemål var att larmsökarna skulle vara små, de tidigare var i ficklampsstorlek, och att det fanns en bra funktion som visade positionen för den som larmade”. Ulf Tunong, sköterska och upphandlingssamordnare för larmsystemet.