• Varje arbetsplats är unik

    Personal som jobbar på arbetsplatser där de är utsatta för hot och våld har behov av personlarm, anpassat till arbetsplatsen

  • Att jobba ensam har sina risker

    Anpassade lösningar för varje person och varje arbetssituation

  • Varje yrkesgrupp har sin behov

    Att jobba inomhemtjänsten har sina risker, bla uppkommer hot och våld på väg mellan olika uppdrag

Personlarm – Överfallslarm

Det ska ta max 5 sekunder innan dina kollegor vet att du kallat på hjälp.
– De vet vem du är och vart du är i fastigheten.   

Personlarm skapar trygghet och är en av de viktigaste faktorerna för att trivas och kunna prestera fullt ut på arbetsplatsen, oavsett om du jobbar inom sjukvården, industrin eller någon annanstans.

Dagens utveckling har resulterat i att allt fler arbetar ensamma, vilket medför att möjligheten till att hålla koll på varandra, såsom förr, blir obefintlig – detta ger en känsla av otrygghet.

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att dennes personal har möjlighet att påkalla hjälp, oavsett om orsaken är en olyckshändelse, uppkomsten av hot, våld eller hot om våld. Personlarmssystem bör därför införas på arbetsplatser, där arbetsgivaren inte kan garantera sin personal trygghet i enlighet med Arbetsmiljöverkets författning AFS 1993:2.

LOTS Security är specialister på personlarm och är väl insatta i olika yrkesgruppers behov och krav av funktioner och utföranden.
LOTS Security har en lösning till varje kunds behov av funktionalitet.
Alla system och lösningar har både sina bra och dåliga sidor, därför vill vi, som specialister, till en rimlig kostnad, leverera lösningar som tillgodoser just era behov.