• Varje arbetsplats är unik

    Personal som jobbar på arbetsplatser där de är utsatta för hot och våld har behov av personlarm, anpassat till arbetsplatsen

  • Att jobba ensam har sina risker

    Anpassade lösningar för varje person och varje arbetssituation

  • Varje yrkesgrupp har sin behov

    Att jobba inomhemtjänsten har sina risker, bla uppkommer hot och våld på väg mellan olika uppdrag

Personlarm – Överfallslarm

Personlarmets uppgift är att ge personalen möjlighet att kunna kalla på hjälp.

Personlarm tillsammans med utbildning av er personal och medvetenhet om risker och hot som finns på Er arbetsplats skapar detta trygghet.

Trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att trivas och kunna prestera fullt ut på sin arbetsplats, oavsett om du jobbar inom sjukvården, industrin eller någon annanstans.

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att sin personal har möjlighet att påkalla hjälp, oavsett om orsaken är en olyckshändelse, uppkomsten av hot, våld eller hot om våld.

Personlarmsystem bör därför införas på arbetsplatser, där arbetsgivaren inte kan garantera sin personal trygghet i enlighet med
Arbetsmiljöverkets författning AFS 1993:2.

Läs Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 106  ”Hot och våld inom vården”

Vi på LOTS Security är specialister på personlarm och är väl insatta i olika yrkesgruppers behov och krav av funktioner och utföranden.
LOTS Security har en lösning till varje kunds behov av funktionalitet.

Alla system och tekniska lösningar har både fördelar och nackdelar därför vill vi, som specialister, leverera lösningar som uppfyller och tillgodoser just era behov.

Begrepp och ordförklaring personlarm ->…