Produkter samt avfall

LOTS Securitys mål är att skapa en hållbar miljö genom att vid egen produktutveckling och vid samarbete med våra leverantörer ställa krav på att hantering av miljö- och hälsofarliga produkter ska ske utan risker för hälsa och miljö. LOTS Security skall sträva efter att sätta högre mål och standard beträffande miljöfrågor än de som tas upp i lagar och förordningar. LOTS Security kännetecknas av en miljöprofil som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet.