Leveransvillkor materiel ALEM 09

För våra leveranser av materiel gäller ALEM 09 om inget annat har överenskommit.
En förutsättning för en annan överenskommelse, är att den görs skriftligen

LOTS Security levererar material enligt leveransvillkor ”ALEM-09″

Leveransvillkor LOTS Online

LOTS Security AB levererar abonnemang enligt leveransvillkor:

Allmänna-leveransvilkor-för-LOTS-Online-2012

Garanti

Garantitid 1 år. Ersättning för resor och arbetstid ingår ej i garantin

Frakt

Samtliga transporter sker fritt från vårt företagslager i Kungens Kurva. Frakt- och försäkringskostnader skall betalas av köparen.

Vid ej angivet fraktsätt skickar LOTS med Postens Företagspaket, kostnaden debiteras via faktura.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Våra priser gäller exkl moms.

Valutaförändringar

Vid valutaförändringar med  5 % eller mer har LOTS rätt att med omedelbar verkan justera prislistor och offerter. Ingångna avtal får dock inte justeras, om inte valutaförändringen varit oförutsägbar och väsentligt påverkat köpesumman.

Offertens giltighetstid och pris

LOTS är bunden av angiven offert under en period om 30, 60 respektive 90 dagar (se giltighetstid i offerten ) från dagen för utförandet av offerten. Om inget annat uttryckligen anges, gäller samtliga prisuppgifter i prislistor och offerter exklusive moms.

Återlämning av produkt

Vi accepterar kreditering av produkt som återlämnas till oss i obruten förpackning. Varan får ej vara äldre än 3 månader från leveransdatum. Krediteringavgift 20% på fakturerat belopp.

Ej återlämnat serviceutbyte faktureras. Om vi får material i retur efter 14 dagar debiteras en hanteringsavgift på 500:-

Produktutförande

Enligt tillverkarens specifikation vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering ändra produktspecifikationer. Avvikelser mellan bilder, text i katalogen och produkten kan förekomma.