Välkommen till oss på LOTS Security och våra partners!

diskution

Vi är ett oberoende leverantörsföretag av larm och kommunikationssystem och vårt fokus ligger på tekniska lösningar inom vård och omsorg. Vi kombinerar bra service med bra produkter. Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” och ”våld och hot i arbetsmiljö” ligger som grund för vårt arbete.

Vi har byggt upp vår kompetens och stärkt relationer med tillverkare från olika delar av världen och skapat ett starkt och långvarigt samarbete med återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela Sverige.

Vår affärsidé är att levererar larm och kommunikationslösningar som är optimerad för kundens behov och framförallt bidra till en ökad trygghet på arbetsplatser runt om i landet och våra kunder finns inom kommun, landsting, stat och privata företag.

Vår styrka som leverantörer av larm och kommunikationssystem är att vi har valt att samarbeta med tillverkare främst från Europa som kan leverera optimala lösningar från det lilla till det stora behovet och är därmed en kostnadseffektiv lösning som uppfyller kundens krav och budget.

Då våra leverantörer har hela världen som arbetsfält kommer influenser från andra delar av världen oss till godo och med deras stora tillverkningsvolymer säkerställs fortsatt forskning och utveckling.

Våra leverantörer arbetar idag med öppna gränssnitt då deras kunder kräver att tekniken ska kunna integreras med andra teknikplattformar inom larm, kommunikation och ledningssystem. Ett krav som även efterfrågas av våra kunder.