Rusta KK Christer LindströmRusta-butiken i Kungens Kurva är ytterligare en butik som insett nyttan av att använda sig av Hjälpknappen, för att göra personalen tillgängligare inför kunderna.

Christer Lindström arbetar som butiksansvarig och får frågan om vad han tycker om Hjälpknappen.
-”Den är bra och gör så att vi i personalen ständigt finns tillgängliga för kunderna i informationsdisken samtidigt som vi även kan utföra sysslor på annat håll i butiken, under de stunder som det inte finns några kunder som behöver oss just där. Eftersom att kassan ligger alldeles intill, så kan de tipsa kunder om att trycka på knappen, utifall att de missar att vi har den servicen. Vi har för avsikt att besvara knapptryckningen inom 1 minut.”

”Informationsdisken arbetar med bl a returer, reklamation, beställningar och hemkörning, så det är viktigt att vi inte missar några kunder. Vår butik har dessutom bemanning utefter försäljningRUSTA KK våning2 och är en av Sveriges största butiker, så vi har en god kundservice överhuvudtaget, vilket även innebär att vi försöker att vara ute så mycket som möjligt i butiken och Hjälpknappen möjliggör för oss att vara rörliga.”

Används knappen ofta?
-”Ja, flera gånger i timmen. På helgerna är disken bemannad under hela dagen, så då behövs den inte i samma utsträckning.”

Hur många knappar har ni?
-”
Vi har två stycken, en på undervåningen och en på servicedisken, i övre plan. Det finns ganska mycket frågor runt badrum, så den fyller en extra viktig funktion just där.

”Vi hade även tidigare en typ av ringklocka som påkallade vår uppmärksamhet, men vi har tagit ett steg upp med Hjälpknappen så att säga och kunderna är nöjda med den.”