Regionen väljer MY kallelsesignal!

Regionsjukhuset har valt att öka säkerheten för sina patienter och har därför köpt in ett trådlöst kallelsesignalsystem,  MY, från LOTS Security.

Systemet är tänkt att användas vid fel och incidenter om och när det ordinarie systemet slutar att fungera eller vid t.ex. längre strömavbrott.

Det är även tänkt att användas för att stärka upp ordinarie larmfunktion om t.ex. patienter tillfälligt måste placeras i korridorer vid överbeläggningar.

Då MY är helt trådlöst, batteridrivet, för-konfigurerat, och snabbt installerat, säkerställs att patienterna alltid kan kalla på hjälp.

Regionsjukhus i Sverige har valt att köpa MY kallelsesignalsystem som reservsystem.

Läs mer om MY på vår hemsida eller kontakta någon av våra säljare för hjälp och mer information.

– MY gör det lite enklare!