LOTS Security levererar larmlösning åt CTC, Clinical Trial Consultants.

CTC var i behov av ett smart och kostnadseffektivt kommunikation och kallelsesignalsystem. Valet föll på systemet MY, till sina anläggningar.

CTC Clinical Trial Consultants har funnits sedan 2011 och är ett kontraktforskningsbolag som erbjuder kliniska prövningar. Man bedriver sina verksamheter på toppmoderna forskningsenheter placerade i Uppsala, Solna och Linköping.

Vi på LOTS Security har tydligt märkt av att flera företag väljer vårt kallelselarm MY. Alla delar är trådlösa och installeras snabbt och enkelt. Systemen levererar vi färdigkonfigurerade och klara att användas direkt i verksamheterna kommenterar, Staffan Westerman, Säljsupport på LOTS Security.

https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Foretag-affarer/lots-security-levererar-larmlosning-at-ctc-clinical-trial-consultants