IMG_0449Mitt i Norrtäljes hjärta ligger bröderna Jonas och Mattias Janssons Ica Supermarket, en butik som de tillsammans tog över 2005 och som om någon månad firar 10 år. Centrumbutiken som ligger bredvid busstationen har en periodvis hög tillströmning av kunder och oftast måste de därför ha fyra kassor bemannade. Med tanke på att butikens antal besökare beror på busstrafiken, men även lunchshoppare, är kundtrycket växlande, men oftast är det fullt tryck.

”-I maj förra året skaffade vi LOTS hjälpknappar för att klara av att möta det kundtryck som råder på vår butik emellanåt. Dessutom så har vår butik ett högt fokus på kundbemötandet. Faktum är att ett av våra största konkurrensmedel, utöver ett bra sortiment, bra öppettider och hög personaltäthet, är att vilja möta kundernas förväntningar på en hög servicenivå”, berättar Jonas

”Tidigare hade vi telefoner i kassan, men dels så ser det så illa ut när någon sitter och pratar i telefonen och dels kan inte kassören jobba obehindrat eftersom att det är svårt att ringa med en hand. Det tar för lång tid och dessutom så kanske ingen svarar, för att någon har glömt att ta med sig telefonen eller för att personen är upptagen med en kund och då tyckte IMG_0426vi att vi behövde hitta en bättre lösning. Nu har vi knappar i kassorna och personalen behöver endast vända sig om och trycka på knappen, så går det ut en sökning till 4 stycken som jobbar ute på golvet.”

”Sedan så har vi även en knapp vid posten/caféet, frukt och grönt, charken och panten och till var och en av dessa finns en sökare kopplad. Förr så hade vi en personal som satt i kassan, som ständigt fick sitta och hålla utkik på posten, för att utifall att det kom någon kund, ta upp telefonen och ringa efter någon som kunde komma och bemanna den.”

Hur känner personalen? ”För personalen är det här av stor betydelse, eftersom att det möjliggör för exempelvis kassapersonalen att snabbt få hjälp av en medarbetare, de i charken kan jobba bakom kulisserna med beredning, diska och grilla kyckling och i caféet kan de breda mackor utan att känna stress.”

”Knapparna är en viktig aspekt för att kunna behålla fokus på sitt arbetsområde och för att hålla stressen nere.”

”Till en början var det lite jobb med att få personalen att inte glömma sökarna, men nu är det rutin.”

”Sista timmen har vi ingen bemanning i post eller i charken som egentligen är stängd och då ställs alla sändare om till att ringa till alla sökarna.”

Vad tycker kunderna om knapparna? Kunderna tycker att de är bra, för de får en snabb och bra service, det märker vi på dem, även om det kanske inte uttalat sägs: ”Vilken bra knapp!”, avslutar Jonas