Det är ett högt tempo hos ICA Nära Hornstull, en strid ström av kunder passerar genom butiksentrén. Robust Serviceknappar från LOTS Security finns strategiskt utplacerade runtom i butiken; i Panten, Prisfrågeterminalen, Posten och i Kassan.

 

Peter Wahlstedt är ägare till butiken och på frågan om vilken kundkrets butiken har svarar han: -”Unga människor i åldern 25-45 år, främst från singelhushåll, som handlar sent på kvällen. 80% av kunderna är snabbhandlare. Det här är inte en butik som man besöker för att träffa kompisar och vara social i. Här gäller det att ge en snabb service”. Liksom andra butiksinnehavare som låtit installera våra serviceknappar är Peter nöjd: -”Serviceknapparna avlastar oss när det är få som jobbar. Posten och panten används flitigast. Från början förstod inte alla kunder konceptet som innebär att de bara behöver trycka på en knapp för att få hjälp, men vi har lärt dem.”

 

Varför lät ni installera serviceknapparna? –”Vi skaffade serviceknapparna för att vi var för få ute i själva butikslokalen och det var svårt för kunderna att hitta någon att be om hjälp. Eftersom att vi behöver en hel del personal på lagret också, var vi tvungna att hitta en bra lösning. Från början använde vi våra bärbara telefoner, men ofta hade vi pågående samtal och då gick det ju inte att ringa på hjälp ifrån kassan. Sökarna vibrerar eller piper oavsett om någon talar i telefonen, så här har vi en bra och fungerande lösning.”

 

Hur har ni valt att använda knappens funktioner och har det nått upp till era förväntningar?  -”Det fungerar bra i det vardagliga arbetet och speciellt i kassan. Vi har valt att koppla allas sökare till samtliga serviceknappar, så vi funderar lite på om vi kanske skulle kunna ha olika signaler för vart och ett av de olika servicestationerna, så att vi kan skilja på funktionerna.

Kassa 2 och 3 använder bara telefoner för att kunna ringa och så har vi sökaren till alla andra funktioner. Dagtid har vi knappen så att vi täcker alla funktioner.

 

Vad säger kunderna?

-”Att vi är mycket snabbare på att öppna en kassa till numera och det upplevs som mycket positivt. På det stora hela gillar de att vi faktiskt ansträngt oss för att ge dem en god service genom; -Tryck här så kommer vi!.”

 

Tre gånger om året mäter vi kundnöjdheten i vår butik. Tidigare har vi alltid fått nedslag på att vi har för lite personal, men på senaste mätningen, för ungefär en månad sedan, fanns det inte en enda som anmärkt på brist av personal. Det är ett gott tecken, nöjda kunder kommer tillbaka och på så sätt ökar butikens omsättning.