Engströms LivsEngströms Livs, beläget i fashionabla Nockeby i Bromma, är en Coopbutik med rätt att kalla sig Kunglig Hovleverantör. Butiken har en stor kundkrets som utöver Kungafamiljen består av många äldre eftersom att det dels ligger ett äldreboende i närheten, men också för att det är en gammal anrik stadsdel. Området står även inför ett generationsskifte, vilket resulterar i att många barnfamiljer flyttar in.

Anledningen till att man lät installera LOTS serviceknapp, var för att man inte kunde ha en fast bemanning på posten eftersom att det fanns andra sysslor som behövde tas om hand om samtidigt. Engström Livs har en serviceknapp och ett par sökare. Under åren har man provat olika lösningar för att på ett effektivt sätt bemanna olika stationer samtidigt, om än man är ensam. Mia Björn som är post-och kassaansvarig berättar: ”-Vi har provat på många olika varianter av knapplösningar, men ingenting har fungerat. Slutligen hittade vi er på nätet och tänkte att vi testar. Vi är mycket nöjda, för med den här serviceknappen har vi inga problem.

 

 

Hur upplever kunderna serviceknappen? –”Kunderna är positivt inställda. Eftersom att signalen är ljudlös så tror en del kunder att de måste trycka flera gånger och då piper det ju en del i fickan men det är det värt, för den hjälper oss att leverera en god service. Tids nog så har alla förstått att det räcker med endast ett tryck. En del av servicen är ju också att vi ska kunna sköta vår interna kommunikation utan att kunden ska behöva lyssna på våra samtal. Hade vi haft fler knappar skulle vi placerat dem vid kassan, färskvaruavdelningen och delikatessen.”

 

Vilken nytta har butiken av knappen? -”Att vi slipper att stå och vara tillgänglig och kan utför annat under tiden. Det minskar också stressen över att känna sig osäker på om det kanske står kunder och väntar vid posten, utan att vi vet om det.