10347178_10152706705887025_1052033148629253432_nLOTS Hjälpknappen har många användningsområden i de butiker som låtit installera den och varje månad kan Nyhetsbrevets prenumeranter läsa om minst en butik som installerat Hjälpknappen, en eller flera. Hjälpknappen fyller många behov, både vad gäller att underlätta för personalen när det är mycket kunder eller fungera som en extra resurs vid tidpunkter då butiken har en mindre bemanning, samtidigt som den ger en extra god och säker service till kunderna. Ica Supermarketbutiken i Sveg har två våningar och för att kunderna ska kunna transportera sig och sina kundvagnar däremellan, finns ett rullband. Rullband kan ibland uppfattas som både hala och branta inte minst för personer som kanske har någon form av funktionshinder.
Efter önskemål från ortens handikappförening lät butikschefen Sebastian Lindström, beställa en Hjälpknapp, så att personer med funktionshinder ska kunna påkalla personalens uppmärksamhet för att på ett snabbt och säkert sätt, få hjälp med att åka mellan de två våningsplanen. För sju veckor sedan anlände butikens Hjälpknapp.

-”Vi är rädda om våra kunder och självklart ska det vara enkelt för alla att kunna transportera sig i butiken. Hjälpknappen kom i ett paket, förprogrammerad, en mycket lättsam produkt då det endast krävdes att öppna lådan och ställa den på plats. Verkligen smidigt!”

”Mottagaren finns i förbutiken, en praktisk lösning och alla är nöjda, både personal och kunder.”, berättar Sebastian.

Har ni planer på att beställa flera hjälpknappar? -”Vi har i nuläget ett system som efter en kabeldragning in i vår växel möjliggör för oss att ringa till personalens mobiltelefoner, men det vore definitivt ett alternativ att installera fler hjälpknappar framöver.” avslutar Sebastian

Fr o m den 1 januari 2015, blev bristande tillgänglighet en del av diskrimineringslagen. Det innebär att företag som inte har anpassat sin verksamhet för funktionshindrade personer, kan bli föremål för anmälan.

Med anledning av ovan har LOTS Security även låtit intervjua Bo Löfgren, Ordförande i DHR Härjedalen. DHR står för Delaktighet – Handlingskraft- Rörelsefrihet och hette tidigare; De handikappades Riksförbund.

Vad tycker du, Bo Löfgren, om ICA Svegs initiativ till att tillgängligöra sin butik?
-”Det där systemet som finns på ICA är ju väldigt bra och det fungerar. Vi har haft en bra kommunikation med Sebastian och hans pappa Leif, tycker jag.”

”Jag är själv rullstolsbunden sedan en olycka och det här är första gången som jag ser en larmknapp ute i en butik. Det är en bra lösning både för oss och för företagen, som kanske annars skulle vara tvungna att göra dyra ombyggnationer genom att installera hissar. Jag förstår att det ekonomiskt skulle kunna stjälpa mindre företag och jag är därför så glad över alla företag som ändå försöker underlätta för oss med rörelsehinder”

”Självklart så skulle det vara skönt om samhällets handikappanpassningar går fortare, så att det blir enklare för oss att ta oss fram, men det tar tid och jag är tacksam över alla som tar till sig och förändrar till det bättre.”