ficka med armpuffar 450x450LOTS Hjälpknappen hjälper Besökare och Personal att få snabb hjälp vid tillbud i Simbassäng, Bastu, Omklädningsrum och Gym, vilket resulterar i en Tryggare, Säkrare och Trevligare Bad- och Arbetsmiljö. 
Hjälpknappen är en enkel, användarvänlig och kostnadseffektiv larmlösning, som kan ha en avgörande påverkan på hur en oönskad situation avlöper.

 Susanne Gryfelt, badansvarig på Kalmar simhall:

”Ur ren säkerhetssynpunkt vid tillbud, så har larmknapparna tillfört en extra trygghet för både personalen och besökarna. Personalen känner att de kan agera snabbare än tidigare och den här vetskapen och tryggheten har bidragit till att skapa en bra arbetsmiljö för oss som arbetar i simhallen.”

 Helene Lambertsson, chef för Västerviks Simhall:

”Med Hjälp- och Bastuknappen installerad, känner personalen numera en stor trygghet genom vetskapen om att alla besökare har tillgång till en larmknapp, var de än befinner sig i anläggningen.”

 Jessica Karlsson – Constantinou, chef för Bro Simhall:

”Vi försöker ligga steget före och förebygga så långt det går. Hjälpknappen är en viktig del av det arbetet. Den hjälper ju oss att förebygga allvarligare tillbud och det betyder mycket för oss och minskar även stress och oro hos våra besökare. Vi fick dessutom allt vi ville ha till en låg kostnad och vi är jättenöjda.”

 Michael Carlsson, Driftchef, Torvalla Sporthall

”Hjälpknapparna har varit av stor hjälp vid mindre incidenter och då besökare velat påkalla personalens uppmärksamhet. De ”tjuvanvänds” inte och det är bra!”stockxpertcom_id325724_jpg_1b05d97525a2448549fdb3a8f21c1e4d

”Det har varit några tillbud när det varit mycket barn och då har vi använt hjälpknappen för att kunna kalla på ytterligare hjälp. Vi har även frågat besökarna om vad de tycker och de är bara positiva och ser dem som ett hjälpmedel just för att kunna tillkalla hjälp vid mindre incidenter.
Vi ser det även som ett hjälpmedel för vår personal, som också använder annan radiokommunikation, men det blir inte alltid så att de svarar på den, men däremot om sökaren påkallar uppmärksamhet, ja då vet de att detta gäller en prioriterad incident.”

 John Westling, Säkerhetssamordnare, Idrottsförvaltningen Stockholms Stad

”En optimal lösning att installera i våra befintliga anläggningar, som på sikt ska renoveras.”