Nurscare gränssnitt NurseTab

NurseCares funktioner del 1: ”Dokumentation direkt på rummet”

Vi berättar ofta om att det är möjligt att få upp till 10 minuter extra per timme och anställd dygnet runt. Hur, kan man då fråga sig?
Nedan ska vi mer i detalj beskriva några av de bidragande funktioner, vars effektivitet kan underlätta för dig i ditt arbete som vårdpersonal.

Till stor del beror denna revolutionerande tidsbesparing på den oerhört smarta dokumentationen.

Redan när du som exempelvis behörig vårdpersonal närvaromarkerar dig i den boendes rum, dokumenterar systemet att Du besvarat ett larm eller av annan anledning besöker den boende.
Beroende på din behörighet får Du omgående tillgång till olika typer av dokumentationsfunktioner, kopplade till just ditt arbetsområde. Du kan se historik och annan information, exempelvis vilken typ av medicin eller annan vård som den boende behöver. Allt för att förenkla  så att Du kan utföra ditt arbete.

Det här innebär att du inte behöver uppsöka personalexpeditionen för att inhämta information om den boende.

Innan du lämnar rummet dokumenterar Du direkt på rumsapparaten vad Du utfört i rummet under din närvaro, vilket innebär att Du inte behöver uppsöka personalexpeditionen för att dokumentera eller riskera att bli avbruten under dokumentationen, glömma bort eller förlora information.

Vårdplan

I rumsapparaten kan Du hämta information om vad för medicin den boende ska ha. Vid vilken tidpunkt den ska ges samt hur många gånger per dag. Du kan även se om en patient inte ännu fått sin medicinering. Efter utförd medicinering signerar Du, via ett klick på pekskärmen att den boende fått sin medicin. Systemet dokumenterar vilken medicin den boende fått, tidpunkten för medicineringen och att den är utförd av dig. Eftersom att det är Du som är närvaromarkerad, sker din signering automatiskt.

Det här innebär att du inte behöver uppsöka personalexpeditionen för att signera att du gett den boende sin medicin.

Dokumentering

På statsapparaten kan du se den boendes vårdplanering och följa samt dokumentera enligt vad den föreskriver.

Alla olika typer av mätvärden finns att tillgå i systemet.
Du behöver endast fylla i siffrorna. Har du mot förmodan råkat fylla i siffror som är orimliga, noterar systemet det och påpekar detta, så att Du kan dokumentera de rätta siffrorna.

Dokumentation som avser dusch, påklädning, mat m.m. kan med fördel också ske på skärmen.

Det här innebär att Du inte behöver uppsöka personalexpeditionen för att logga in i flera olika system för att dokumentera eller signera olika typer av listor.

När du lämnar den boendes rum loggar du ut genom att trycka på närvaroikonen på rumsapparatens pekskärm.
Den smarta dokumentationen minskar den skadliga stress som Du riskerar att utsättas för när Du ständigt måste uppsöka personalexpeditionen för att dokumentera eller inhämta information, när Du känner att Du riskerar att glömma viktig information på vägen eller när Du blir avbruten och måste påbörja något nytt innan Du hunnit slutföra det Du arbetar med.
Eftersom att personliga inloggningskoder alternativt RFID-kort styr inloggningen och åtkomsten till information, kan all typ av dokumentation göras på rumsapparaten. Din behörighet styr vilken information du har tillgång till.