Darja Perko är sedan åtta år tillbaka marknads- och exportansvarig för Eurotronik. Hon arbetar med frågor runt export av det smarta kallelselarm-/vårdsystemet NurseCare samt producerar allt marknadsmaterial runt produkten, viket innebär att hon måste kunna var detalj för att med precision kunna förklara systemets uppbyggnad, funktioner och användningsområden.

För drygt en månad sedan lanserade Eurotronik NurseCare 3.0, den senaste versionen av det system som initialt skapades 2011-2012, vilket resulterade i en stor uppslutning besökare. NurseCare är en unik kombination av kallelselarm- och vårddokumentation, där redan installerad hårdvara kan uppgraderas med nya funktioner, vilket gör det framtidssäkert. Det helt trådlösa och IP-baserade kallelselarmet är även världsunikt med sina automatiska falldetektorer.

-”Redan från början när vi skapade systemet var tanken att vi skulle kunna kombinera kallelselarm med vårddokumentation. Vi lever i en ”e-värld” där allt är elektroniskt; vi skickar vår post via mejl, gör bankärendena på nätet m.m. så steget till e-dokumentation, var bara en tidsfråga.”

Hur arbetar Eurotroniks med utvecklandet av nya funktioner och tjänster?
-”Vi har den stora förmånen att kunna utveckla vårt system ihop med slutkunder, då vi naturligt rör oss i miljöer där vi ständigt träffar vårdpersonal och verksamhetsledningar. Det är en tillgång för oss att direkt kunna få viktig feed-back på vårt arbete samt inte minst ta emot önskemål på helt nya funktioner som kan gagna vård- och omsorgsarbetet. Vid lanseringen ställde våra besökare många frågor och glädjande nog så kunde vi ge positiva svar på samtliga och omedelbart efteråt fick vi en beställning på två kompletta system.”

Nya funktioner, som det redan avancerade systemet uppdaterats med, om än det är mycket lätthanterligt med eller utan tidigare IT-vana, är den förenklade vårdplaneringen. Det finns inga andra system som kan erbjuda något liknande.

-”Vi har även utvecklat en tjänst där vårdpersonalen direkt via rumsapparaten kan skicka information om att inventarier, exempelvis element, fönster, säng eller liknande i den boendes rum, behöver åtgärdas. Det finns redan föreslagna alternativ på inventarier att markera, för att direkt skicka till vaktmästarens e-post, dect- eller mobiltelefon. Enkelt och smidigt!
När ansvarig väl åtgärdat det som varit trasigt har denne en egen kod för inloggning på rumsapparaten, där hon eller han kan markera att problemet är åtgärdat. I historiken står det att vaktmästaren lagade den förslagsvis trasiga lampan, kl 13:00 tisd. 2/5 o s v. allt dokumenteras. Viktigt att notera är att vaktmästaren har endast tillgång till att överblicka sitt eget arbetsområde och kan alltså inte se några detaljer runt den boende.

Hur mottogs NurseCare från allra första början?
-”Vi har från det att vi påbörjade vårt arbete med produkten fått bra respons och därför fortsätter vi förbättra och utveckla systemet med nya funktioner.”

Kan du redan nu avslöja vad nästa steg är?
-” Om cirka två månader kommer nya förbättringar gällande integration med RFID, det kommer att minska dokumentationsmomentet ytterligare. Vi arbetar även med fler rapporteringstjänster samt andra funktioner för verksamhetsledningar.”