Se vår film om NurseCare

NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner ämnade att underlätta det dagliga samspelet mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning. Ni avgör själva vilka funktioner som Er verksamhet kräver för att kunna garantera de boende och deras anhöriga, en säker, trygg och kvalitativ vård och omsorg.

Med NurseCare kan Du:

 • Logga in med din behörighetskod på de väggfasta rumsapparaterna, för att markera din närvaro och dokumentera
 • Dokumentera eller signera med eller utan tidigare IT-vana
 • Dokumentera alla mätvärden som Er verksamhet kräver, direkt på rummet
 • Få påminnelser om exempelvis medicinering, direkt i mobilen
 • Få en tydlig överblick över dagens planerade göromål
 • Signera medicinering direkt på rummet
 • Istället för att skriva själv, kryssa för förformulerade förslag på utförda tjänster eller aktiviteter
 • Som känner dig bekvämare med att skriva eller läsa på ett annat språk, välja det som passar dig bäst, allt för att få en så säker och snabb dokumentation som möjligt. Rumsapparaten ändrar automatiskt språk utefter inloggningskoden, men den information som skickas till systemets centraldator, omvandlas till svenska.
 • Som boende få en överblick över vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen samt själv lämna din beställning på matval
 • Som anhörig ta del av historik, daglig vård och aktuella händelser, direkt på rumsapparaten eller via din mobil
 • Som ledare får du en löpande överblick över verksamheten då systemet kan genera rapporter som visar tydliga resultat över den verksamhet som utförts.