• Informationsplattformar

iNurse, den mobila enheten

NurseCares mobila enhet heter iNurse och är en smartphone, till vilken larm kopplas. I iNurse kan du även se, närvaromarkeringar, aktiva larm, SOS-larm, rapporter och dagens planerade händelser samt samtala med personal och boende. iNurse drift kräver inga abonnemang, utan mobiltelefonen använder sig istället av det trådlösa nätverket. Går en mobiltelefon sönder, kan den snabbt och enkelt ersättas av en liknande telefon, som finns att köpa i handeln. iNurse är ett tillval, men som rekommenderas eftersom att iNurse gör det möjligt för var vårdpersonal att ha full kontroll på vad som sker på boendet hela tiden, utan att tvingas söka upp displayer i korridorer eller på expeditioner.

InfoTab, NurseCares tak- och väggdisplay

På InfoTab kan vårdboendena, efter egna önskemål, välja att visa exempelvis larmköer samt i vilka rum medarbetare finns närvaromarkerade alternativt aktuella aktiviteter, nyheter och dylikt. Här går även att få information om menyer, väder eller personalstyrka.