Enkelt att använda och med en stor igenkänningsfaktor

För att hantera det kombinerade kallelsesignal- och vårdsystemet, NurseCare, krävs ingen tidigare IT-vana.  Det fungerar ungefär som en iPad eller smartphone.

I grunden kommer de boende känna igen sig med samma typ av larmknapp som de är vana vid. Personal känner igen sig med en röd knapp för att kalla på hjälp och en grön knapp för att markera sin närvaro och för att återställa larmen. Skillnaden är att istället för en traditionell rumsapparat används en pekskärm, där du tydligt ser dess funktioner.

Närvaromarkering

All närvaromarkering sker på rumsapparaten. Inloggning sker genom att vårdpersonal klickar på den gröna ikonen och anger sin inloggningskod. När personalen lämnar rummet, krävs endast ett klick på gröna ikonen för utloggning.