Köpman i butik

LOTS Security ”Hjälpknappar för butik”, ser till att kunderna snabbare får service vilket ger nöjdare kunder. Ett knapptryck och personal kan snabbt vara på rätt plats, där kunden har behov av hjälp.  

 Systemet innehåller olika typer av trådlösa hjälpknappar beroende på användningsområde och bärbara textmottagare vilket gör att ingen installation krävs. Alla signaler skickar i klartext vilken knapp som kunden har tryckt på.
Allt är färdigprogrammerat och klart att använda vid leverans. 
 

Exempel på användningsområden:  

  • Pant
  • Kassa
  • Delidisk
  • Postutlämning
  • Förbutik
  • Online
  • Varuleverans
  • Incidentknappar i kassa