Välkommen till Norrlandskonferensen som anordnas av Svenska Badmästarförbundet i Örnsköldsvik, den 20-21 oktober mellan kl.9:00 – 19:00 resp. kl.9:00 -12:30

I LOTS Securitys monter får du möjligheten att träffa och få information av Stefan Langenfors, försäljningsansvarig för Hjälpknappen – Larmsystemet som möjliggör för besökare att snabbt påkalla personalens uppmärksamhet vid tillbud samt likaså hjälpa personal att komma i kontakt med varandra vid behov av assistans.

Läs gärna artikeln “Nöjda brukare av hjälpknappen”

Läs gärna artikeln om vad våra nöjda brukare tycker om Hjälpknappen

Mässan kommer att hållas i Pingstförsamlingens lokaler på Lasarettgatan 11A

Varmt välkomna!