NurseCare - vårdsystem i Almedalen

Snart är det dags för Sveriges absolut största evenemangsarena för politiker, tjänstemän och företag; Almedalen.

Den 6 juli mellan kl. 10:30- 14:30, kommer vi på LOTS att finnas som utställare i Hälsans Verktygs utställningstält i området Hälsodalen, St Hans Plats 2.
Temat är:”E-hälsa i praktiken”- Digitala lösningar som bidrar till nya sätt att möta utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.

NurseCare i Almedalen

Här kommer Du att kunna titta på, diskutera och även pröva NurseCare. Vårt exceptionellt smarta vårddokumentationssystem och inte bara det. Du som verksamhetsledare inom vård och omsorg kan Du själv komma med önskemål på ytterligare funktioner som skulle underlätta arbetet på just Dina boenden. Vi utvecklar dem i samråd med Dig.

Eftersom att NurseCare är ett framtidssäkert system, kan vi utveckla nya funktioner och t o m uppgradera redan tidigare installerad hård- och mjukvara, d v s ditt system blir aldrig uråldrigt och är därmed en säker investering för framtiden.

Har du testat NurseCare, kommer du inte att vilja ha något annat. Det är lätt att använda trots avancerad teknik och garanterar ett vattentätt kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. NurseCare är via öppna protokoll integrerbart med befintliga vårddokumentationssystem och den effektiva dokumentationen, vilken utförs i den boendes rum, kan ge verksamheten upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt samt sänka sjukfrånvaro orsakad av skadlig stress med upp till 50%.

Klicka HÄR för mer information