”Bättre att ta en ände med förskräckelse än att ha en förskräckelse utan ände.”

Det påstås att det finns ett test då man lagt en groda i varmt vatten och en groda i kallt vatten. Grodan i det varma vattnet får panik och hoppar genast ur medan grodan i det kalla vattnet simmar runt och har det bra. Allt klart så långt. Men om man tar det kalla vattnet och värmer upp det sakta, vad händer då? Jo, grodan simmar runt i vattnet tills den dör av värmen. Processen kallas normalisering. Förändringen kommer smygande successivt och bryter obemärkt ner försvarsmekanismerna.

Det finns få saker i samhället som engagerar mig så mycket som fenomenet normalisering. Jag avser normaliseringen av våld, skadegörelse, kränkande språkbruk och dåligt uppförande. Normaliseringsprocessen går att finna överallt i våra mänskliga sammanhang; i familjerelationer, på arbetet och i samhället i stort.

Varför hoppar inte grodan ur när temperaturen stiger gradvis?

Kanske tror grodan att det bara är en tillfällig förändring och att temperaturen snart kommer att sjunka igen. Kanske tror grodan att förändringen beror på yttre omständigheter som grodor inte kan påverka. Kanske tycker grodan att det är någon annans ansvar. Kanske upplever grodan maktlöshet. Kanske är det för obekvämt att lämna komfort-zonen och tvingas ta ton och ställning i något man inte är van att agera inom samt att ta hand om konsekvenser man inte har mental förberedelse inför. Kanske tycker grodan att det är bäst att blunda och tiga, tänka på något annat och göra det bästa av situationen. Grodan kanske inte vill vara till besvär.

Ta klotter som exempel. Klotter förekom inte alls i min hemort när jag växte upp. Idag tillhör klottret den normala stadsbilden och det är ingen som höjer på ögonbrynen längre. Det är överallt; på containrar, fasader, broar, elskåp och till och med på privata murar, staket, väggar och fordon. Det verkar som om det är fritt fram att klottra och vem som helst får göra det var som helst. Min uppfattning vad det gäller klotter och skadegörelse är att det är fel och att det alltid är fel, till och med om många gör fel eller om felen görs ofta.

Hur bryter man en negativ trend? Hur får vi det normala att bli onormalt igen?

Erik Lorinder