Robusta läsare med olika lästekniker ingår i LOTS Access serienLOTS Access, robusta läsare för krävande miljöer

Kraven på ökad säkerhet i samhället har under de senaste åren inte bara lett till att allt fler miljöer, byggnader och lokaler utrustas med teknik för tillträdeskontroll. Att det ofta handlar om utsatta miljöer med hög risk för skadegörelse gör dessutom att t ex läsarna måste klara tuffa tag och stå emot grov skadegörelse.

Som en effekt av detta introducerade LOTS Security för några år sedan begreppet ”vandalsäkra läsare” från Rosslare Security från  Israel.  Ett produktprogram som uppfyller alla de krav som ställs på robusta läsare som ska sitta i utsatta miljöer. Vårt produktprogram för tillträdeskontroll heter LOTS Access. Det har en sådan bredd att vi kan skräddarsy tillträdeslösningar för mycket krävande miljöer med många tusen dagliga användare och tusentals läsare, ned till enskilda dörrar som också kräver ett bra och inte minst vandalsäkert tillträdesskydd.

LOTS Access är ett starkt varumärke och ett samlingsbegrepp för alla de produkter, lösningar och tjänster vi erbjuder inom området tillträdeskontroll.

LOTS Access

LOTS Access är ett tryggt val;

 • 5 års garanti på alla läsare
 •  IP 67 klassad teknik
 •  Stor produktbredd
 •  Kundanpassade lösningar med stöd från vår teknikavdelning
 •  Bred och mångårig säkerhetskompetens – tryggt produktval!
 •  Egen serviceorganisation och jourverksamhet
RF Tag SA-23-2B ingår i LOTS Access serien

SA-23-2B

IP anslutna dörrcentraler

Nätverksanslutna dörrcentraler är något av ryggraden i större lösningar för tillträdeskontroll. En central del av LOTS Access är därför flera versioner av dörrcentraler som motsvarar de krav som ställs i bl a kommersiella lokaler och offentliga byggnader där många tusen personer via hundratals dörrar varje dag ska ges kontrollerat och säkert tillträde. Trots avancerad teknik utmärks centralerna av samma egenskaper som LOTS Securitys övriga produkter; enkel installation och driftsättning samt användarvänlighet.

LOTS Access nätverksbaserade tillträdessystem där dörrcentralerna ansluts till övergripande dator ger många möjligheter att registrera och följa upp händelser samt lagra användarinformation med bl a bilder. Lättanvänd programvara förenklar både systemkonfiguration och utbyggnad. Dörrcentralerna har integrerad strömförsörjning (säkerställer drift vid strömbortfall) och möjlighet finns att ansluta i princip alla de läsare som ryms inom LOTS Access.

Läsare och tillbehör för varje behov

LOTS Security räknas som en av marknadsledarna inom området vandalsäkra läsare. Läsarprogrammet är mycket brett och under produktflikarna kan du t ex läsa om;

 •  Beröringsfria Proxy-läsare som använder sig av kort/taggar som kodbärare
 • Vandalsäkra läsare (både Proxy och Mifare)
 • Proxy-läsare för långa avstånd
 • Beröringsfria Mifare-läsare med krypterad läsning
 • Biometriläsare (Mifare)

Dessutom finns inom konceptet LOTS Access ett brett tillbehörsprogram med bl a vandal-säkra öppningsknappar samt radiomodem för koppling mellan läsare och dörrcentral.