• Tyst vårdmiljö

Tyst vårdmiljö

Att var dag utsättas för högt ljudande larm i sin arbets- eller boendemiljö kan vara både stressande och störande, därför är NurseCares trygghetslarm anpassat för att minimera ljud i vård- och omsorgsmiljöer.

När de boende via sin larmknapp påkallar vårdpersonalens uppmärksamhet skickas en ljudlös kallelsesignal till vårdpersonalens mobila enhet iNurse, till de tak- och väggfasta displayerna samt till personalexpeditionen, där Expeditionsterminalen visar avdelningens larmköer.