Vem gjorde vad och när och var personen behörig att utföra uppgiften?

Med Intercall Touch kallelsesystem och personaltaggar är det enkelt att konfigurera och tilldela personalens taggar med rätt användarnamn och åtkomstnivå. Systemet registrerar alla identiteter och händelser som t.ex. kan användas för uppföljning av responstider för larm till närvaro. Det blir även möjligt att hindra obehöriga att kvittera och återställa larm eller registrera att rummet kontrollerats och städats.

Klicka här för broschyr!