Intercall Touch, kallelsesignal med positionering av larm.

Intercall Touch kallelsesignal är lättanvänt och har alla funktioner som förväntas av ett modernt larmsystem. Intercall Touch kan utöver det även positionera bärbara larmknappar, både för personal och vårdtagare.

Positioneringen ger större frihet till vårdtagaren då de inte är hänvisade till att bara kunna larma från sina rum, vid larm skickas information om vem som larmat och var personen befinner sig. På samma sätt kan personalen skicka larm från sina bärbara larmknappar om de behöver hjälp. Knapparna är programmerbara och de kan därför fungera som Assistans- eller Överfallslarm från personal eller Anrop från vårdtagaren.

Klicka här för broschyr