GSM-larm

GSM-larm är i grunden en mobiltelefon men man har i konstruktionen prioriterat funktioner som att kunna trycka på en larmknapp som är lättillgänglig.
Genom att skala bort alla onödiga funktioner har man fått fram egenskaper som enkelt att trycka på larmknappen, lång drifttid etc.

När ni använder ett GSM-larm bör ni vara medveten om de olika för och nackdelar som finns med denna teknik. Läs under rubriken “för & nackdelar med GSM-larm”

GSM-larm är den ända lösningen till en rimlig kostnad som i dag finns för personer som jobbar utomhus och rör sig över stora ytor, typ hemtjänst, skogsarbetare etc.

GSM-larm kan vara integrerad med en GPS-modul som talade om positionen vart GSM-larmet befinner sig.

Genom att skicka ett SMS till en smart-phone med positionsdata kan man enkelt med ett klick få fram en Google kartbild var personen befann sig när SMS-et skickades.

I dag används även GSM-larm utan GPS modulen i. Den används när man jobbar inomhus i typ butiker, -SMS:et som skickas har information om vem som skickar larm typ Butik X.