Stadshagens boende Lena Gummerus och Bengt NygrenEkoTek, LOTS Securitys positionerande personlarm används av SHIS; Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, som är en stiftelse som driver ett 20-tal boenden för olika kategorier av hyresgäster. Fastigheterna ägs i första hand av allmännyttan, men det finns också ett fåtal anläggningar som ägs av privata bolag samt även en bostadsrättsförening. Ett av deras boenden, Stadshagen, ligger invid St Görans sjukhus. Ett hyreshus med totalt 270 lägenheter.

Lena Gummerus, vikarierande platsansvarig och Bengt Nygren, säkerhetschef, berättar om sin verksamhet.

-”Vi har dels verksamhet i vår egen regi, d v s ett boende för unga med stöd och för dessa gäller speciella kriterier eftersom att det går via socialtjänsten. Det handlar om unga vuxna i åldern 18-30 år. Dessutom så har vi även en våning i höghuset som är uthyrt till socialtjänsten och som fungerar som ett asylboende. Några lägenheter hyrs av Migrationsverket och så har vi även hyrda lägenhetsblock, genom socialtjänsten på Kungsholmen och Östermalm, där lägenheterna står till förfogande för både unga och äldre personer. Sedan så har vi genomgångsbostäder för ungdomar som har det svårt att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden, tanken är att de ska ha hittat en permanent bostad inom 1-5 år. Vi gör uppföljningar med dessa för att säkerställa att de är aktiva i sitt sökande efter bostad. Det är som synes en stor variation på vilka som vi tar emot, här i huset. Vi ansvarar för alla hyresgäster, men i första hand för de med psykosociala problem och som av olika orsaker behöver vårt stöd.”, berättar Lena.

Vad var utmaningen? -”Anledningen till att vi installerade personlarmet var för att trygga personalens säkerhet. I första hand efterfrågade vi det för den arbetsgrupp som arbetar med vissa kategorier av stöd. Vi har egentligen bara 8 personer som är anställda här och de arbetar med 40 unga personer med behov av stöd, så det är en begränsad personalstab i förhållande till husets storlek. Inom denna boendegrupp som vi arbetar med, förekommer ofta utbrott i olika former och för att kunna hantera det, så krävs det att vi kan känna oss säkra i vår arbetsmiljö.”, berättar Bengt.

”Vi hade redan ett larm installerat sedan 2008, men vi kunde inte använda det fullt ut eftersom att vi lät installera för få positionsenheter, så chefen som vi hade då valde att ta det ur bruk. Men nu så tog vi upp det på nytt och kompletterade med ytterligare positionsenheter. Det som gör att vi valt just det här personalarmet är för att man kan se vem som larmar och var denne befinner sig direkt i larmsökaren, utan att behöva uppsöka receptionen först.”, fortsätter Bengt.

Hur har ni placerat ut positionsenheterna? -”Vi har installerat dem på vart våningsplan, i hissar och trapphus och särskilda utrymmen där vi har våra möten samt i receptionen. All personal har en egen larmsökare.”, berättar Bengt

Har ni haft användning för dem ännu? Faktum är att vi har haft lite omorganiseringar här, med nya personer i personalen och även chefer, så därför har larmet inte riktigt tagits i bruk ännu. Vi testade lite innan semestrarna, men vi behöver lära oss nya rutiner och har valt att invänta ett par nya medarbetare innan vi kör igång.”, berättar Lena.

Finns det risker i arbetet? -”Det finns naturligtvis risker i och med att en del av våra hyresgäster kan ha tung problematik. Riskbedömning är en del av arbetet och vi strävar efter att i möjligaste mån skapa en trygg miljö som innefattar de boende och personal.”, förklarar Lena

Hon fortsätter: ”Det kommer att bli lättare att larma och eftersom att sökarna anger exakt var den larmande personen befinner sig, kan vi hjälpa till snabbare. Vi har även ett larmbolag som är kopplat till anläggningen och som kommer om det skulle inträffa något, dock så är det vi som arbetar här som först kan komma till undsättning vid en eventuellt hotfull situation. Det är ett stort hus och vi kan inte vara säkra på att alla som rör sig här, är hyresgäster. Det kan kännas särskilt oroande på kvällarna då vi har en mindre bemanning.”

-”Vi har ett större skalskydd än normalt, då alla egentligen måste använda sig av en kortläsare för att ta sig in i entrén och hisshallen. Varje våningsplan har dessutom en egen kortläsare, så obehöriga inte ska kunna ta sig mellan de olika lägenhetsplanen. Vi har även extrapassager som vi behöver för att kunna ta oss runt överallt. Skulle vi behöva besöka en boende i sin lägenhet är det bra att kunna larma om något skulle inträffa. Våra samtal håller vi i speciella rum där det finns skydd, om man skulle behöva det.”, berättar Bengt.

Hur känns det att arbeta i en så riskfylld arbetsmiljö?
-”Vi gör riskbedömningar över vad som kan ske, många av oss har jobbat i andra verksamheter där vi t o m har varit betydligt mer utsatta. Det här är ett ganska vanligt hyreshus om man jämför med många andra olika boenden, men det blir lite tydligare här eftersom att vi har personal samt en reception i huset, det är unikt, men vi behöver en större översyn över de som bor här. Det är inte så många händelser av allvarligare karaktär, det händer saker men inte så mycket. När vi skriver kontrakt så får vi frågan om det är säkert här, men jag upplever det som lugnt om man tänker på antalet unga som faktiskt bor här. Det är nog mer fester och stök på studentboenden. Vi har även en störningsjour, som vi har tillgång till på kvällar och nätter. Oavsett om det gäller oväsen eller otrygghet.”, berättar Lena.

Tror ni att larmet kommer att göra någon skillnad? -”Det är svårt att säga i nuläget så det får vi återkomma till. Några kan tycka att det känns provocerande med larm, men det behöver ju inte vara synligt, för vi vill ju inte trigga igång ett bråk med hyresgästen, det är ett förhållningssätt att ständigt tänka efter hur vi använder oss av exempelvis larm eller annat.”, avslutar Lena.