EkoTek larmsökare

– Viktig information för yrkesgrupper
där det finns risk för hot och våld


Många person- och överfallslarm är kopplade till väktare. Detta innebär att tiden från att någon larmar till att hjälp er på plats blir lång och osäker. Vi har utvecklat ett alternativ: EkoTek når  dina medarbetare som inom 5 sekunder ser var du är. Inom cirka 15-45 sekunder kan de vara på plats och hjälpa dig. Vid hot och våld kan några få sekunder vara livsavgörande. Med EkoTek har vi velat skapa en lösning som minskar insatstiden drastiskt!

EkoTek – larmsändare och larmmottagare i samma enhet

Med EkoTek har vi velat göra det enklare för dig. Du har allt du behöver i samma trådlösa enhet som du enkelt bär med dig. Larma till dina medarbetare om du råkar ut för fara och kom snabbt till undsättning om någon kollega behöver hjälp.

Två larmnivåer ökar tryggheten

I EkoTek finns möjlighet till två larmnivåer: A- och B-larm. När du eller någon kollega larmar uppstår ett B-larm. Inom 5 sekunder får ni reda på vem som larmat och var den personen är positionerad. Om flera av er larmar uppstår ett A-larm. Då kopplas larmet vidare till larmcentralen, som kan skicka polis eller ambulans till platsen.

Snabbt, driftsäkert och kostnadseffektivt

Många person- och överfallslarm kommunicerar via GPS/GSM. De gånger telenätet inte är tillgängligt sätts larmet ur funktion. Med EkoTek har vi valt en annan lösning: Vi bygger ett radionät åt varje kund vilket gör att larmets driftsäkerhet ökar och att kommunikationen går snabbare. Samtidigt reduceras driftskostnaden till ett minimum eftersom den enda externa uppkopplingen som behövs är uppkopplingen mot larmcentralen. EkoTeks eget radionät är helt fritt från löpande avgifter.

Vill du veta mer om EkoTek och hur ni kan komma igång med person- och överfallslarmet?

Läs mer om EkoTek personlarm

Lär mer vad beroendecentrum Stockholm tycker 

Läs mer om vad arbetsmiljöverket skriver om hot och våld i arbetet

> Välkommen att kontakta oss på telefon 08-711 22 11!