Sven-Göransson-Helsingborg_352x352Hur ser er verksamhet ut och vilka risker finns i arbetsmiljön?
-”Det är en traditionell socialtjänstverksamhet med allt vad det innebär, biståndsärenden både frivilliga och tvång, familjerätt, stödverksamheter, familjehemsplaceringar, kontaktpersoner, faktiskt det mesta förutom ekonomisk biståndshantering s.k. socialbidrag. Den delen ligger utanför vårt ansvar. Det finns många beslut, inte minst i ärenden gällande omhändertagande av barn, som självklart har en stark påverkan på våra besökare vilket ibland kan resultera i hot och våld,”

Hur ofta blir någon i personalen utsatt?
-”Utsattheten varierar mellan ibland ingenting alls, men så plötsligt händer allt. Vi har under det senaste året haft runt 10 hotsituationer på vårt socialkontor, situationer där vi bedömt att hotet är så pass allvarligt att vi måste agera för att skydda vår personal och övriga besökare.”

”Vi har sedan en hel del externa enheter som exempelvis daglig verksamhet och boenden för ungdomar, missbrukare, psykiskt sjuka, mobila team, socialjour m.m. där vår personal ofta tvingas hantera både våld och hot. Personalen måste få känna sig trygga på sin arbetsplats. Händer någonting är det självfallet viktigt att få en snabb hjälp av sina kollegor. Det är dessutom en relativt låg bemanning på dessa enheter och då är det extra viktigt att övriga i personalen snabbt kan lokalisera var personen som tryckt på knappen befinner sig.”

Att arbeta förebyggande
-”Inom vår verksamhet föreligger risk för våld eller hot om våld från de personer som vår personal möter i sitt arbete. Det är därför viktigt att ha fokus på det förebyggande arbetet, ha tydliga rutiner samt en god yrkeserfarenhet för att undvika att sådana situationer uppkommer. Det kan vara svårt att förutse vad som väntar ”runt hörnet” i det här arbetet och oavsett hur väl rustad du är, så kan du på bara några få sekunder befinna dig i en hotsituation där du behöver hjälp.

Hur upplever personalen arbetsmiljön före och efter Eko Tek?
-”Vår personal har sedan många år haft tillgång till olika överfallslarm. Vi har ett mobilt GPS-larm som främst används utomhus där GPS-positioneringen är viktig.

”Eko Tek använder vi inomhus och i viss mån i närområdet. Den viktigaste delen i mina ögon är bråklarmet, den blå knappen, som signalerar till kollegerna som snabbt kan komma till hjälp. Personalens vetskap om att de kan kalla på väktare och veta att väktarna kommer in genom ytterdörren, är också oerhört viktigt för trygghetskänslan.”

”Jag har fått mycket positiv respons från personalen som tycker att systemet är lätt att förstå och hantera. Personalen testar fortlöpande bråklarmet för att bli förtrogna med systemet och för att våga lita på det.”

Hur kom ni i kontakt med just Eko Tek?
-”Det framkom att vi behövde uppgradera våra trygghetslarm, vilka inte bedömdes som tillförlitliga. Personalen ute i våra olika boenden upplevde sin arbetsmiljö som otrygg och att de ofta kände sig rädda på jobbet. Jag fick då i uppdrag att hitta ett system som bättre uppfyller våra behov på säkerhet, positionering och som var användarvänligt.”

”Det var Magnus Henningsson på Stadens Larmteknik som hittade EKO TEK, ert personlarm med positionering, åt oss.”

Viktigt att all personal kan hantera systemet
-”Eftersom att vi har en ”Personalpool” som vi ringer in personal ifrån, så innebär det att personalen flyttar från ställe till ställe och då gäller det att ha samma system på samtliga enheter. Det är en ledstjärna för oss att ha ett system som all personal är väl förtrogna med.”

”Vi hade tidigare ett system som hade stora brister. Då fick personalen, vid skarpt larm, springa ner i köket för att trycka på en knapp som gick direkt till polisen, men efter att polisen blivit kallad ”i onödan”, d v s bråket var redan avstyrt, så började polisen mot-ringa för att försäkra sig om att det inte blev en, för dem, onödig utryckning. Detta innebar att råkade din kollega illa ut, fick du lämna denne ensam vid två tillfällen. En gång för att kunna springa till köket och aktivera ett skarpt larm och sedan igen för att ta emot polisens motsamtal. Därtill kunde inte polisen komma in i de låsta lokalerna, så då fick personalen springa ifrån för att öppna. Det fungerade inte alls.”

Många larmfabrikatörer saknar inblick i vår verklighet
-”Tyvärr finns det många larmfabrikatörer som inte har kunskap om hur verksamheterna egentligen ser ut och vilka behov som finns. Med mina 16 år som socialsekreterare och därefter 11 år i säkerhetsbranschen, så kan jag lugnt säga att det rör sig om helt skilda världar. Det är som att pressa ner en rund boll i ett fyrkantigt hål.”

Var har ni era system utplacerade?
-”På många ställen, vi är numera storkunder hos er. Eko Tek finns på alla våra olika externa boenden, stöd- och dagligverksamheter”

”Vi satte ner foten och beslöt oss för att hålla högsta säkerhetsstandard när vi bestämde oss för att installera ett nytt system. I detta ingick då även att sätta upp en lina till ytterdörren så att den ställs i öppet läge när ett skarpt larm aktiveras.”

 

Skulle du rekommendera Eko Tek till andra förvaltningar eller socialförvaltningar på andra håll? -”Jag har köpt 12 stycken Eko Tek system och jag har inte blivit besviken, systemet håller vad det lovar. Dessutom så är det här är ett mycket behändigt system för oss, som vi lätt kan packa ner och ta med oss, om vi byter lokaler. Det är ett tydligt system med en blå eller röd knapp, klartext, enkelt att förstå. Så svaret på din fråga är helt enkelt: JA!”