IMG_1939_blackandwhite Sven-Göran Svensson, arbetar som produktions- och inköpschef på Great Security i Varberg. Han håller igång verksamheterna och ser över den dagliga driften genom att säkerställa att det finns rätt bemanning och rätt fokus på företagets produktområden.

Kan du berätta lite om företaget och dess bakgrund?
Jag grundade Detecta Lås och Larm, ett företag som jag har haft tillsammans med en kollega sedan 1992. 2006 började vi samarbeta med Lås- och Larmteknik i Skåne, vi var rikstäckande och arbetade mestadels med retail-kunder. Vi fungerade så bra ihop att vi för tre år bestämde oss för att bilda ett bolag tillsammans, så det var alltså ingen som blev uppköpt. Vi bytte namn till Great Security och nu finns vi på ett antal ställen i Skåne och på totalt 11 platser i Sverige. Den största verksamheten är i södra Sverige och i Västsverige från Göteborg och neråt plus i Örebro och Stockholm.
Örebro och Stockholm sysslar mest med retail till butikskedjor medan övriga gentemot lokala verksamheter, typ asylboenden m.fl. Vi har 120 personer anställda”

Sven-Göran, hur ser framtiden ut för Great Security?
-”Vi har stora planer på att växa och vi är expansiva, med en 17-18% årlig tillväxt. Vi har ett bra tryck, men vi kanske även kan komma att förvärva andra företag, men det blir i så fall mer om tillfället dyker upp. Den lokala tillväxten kan vi påverka och anställer vi rätt människor så kan vi alltid lyckas i den änden.”

Ni har installerat EkoTek personlarm på asylboenden, hur har det gått till?
-”Jo, vi har installerat personlarmen på ca 3-4 asylboenden här i väst-Sverige och vi har ett antal till som är på gång. Det är nog mycket troligt att vi även installerat på en del asylboenden i syd-Sverige också.”

”De flesta affärer vi gör är inte beställningar utan sådana som vi tar upp vid andra typer av installationer, personsäkerhet är ju viktigt så det måste de ju ha.
Ofta har vi blivit kontaktade av kommunen, i syfte att exempelvis installera ett brandlarm och väl på plats har vi börjat diskutera personalsäkerhet och då har ett personlarm blivit aktuellt. De här processerna går mycket fort.
Innan ett asylboende startas, ska det till en tomt eller en lokal som får användas till en sådan här verksamhet och så måste omgivningen informeras. Därefter ska det eventuellt byggas och ofta har inte alla med samtliga detaljer i byggprojektet, såsom personlarm. Det är kanske inte det första man tänker på när man ansöker om bygglov.”

Om vi går in på personlarmet EkoTek specifikt, är det en bra produkt, tycker du?Skärmavbild 2015-05-12 kl. 12.59.27
-”I sanning så är det, det absolut bästa systemet vi har på marknaden i dag av den här typen av överfallslarm och ska man tänka på att bygga upp en så säker miljö som möjligt för sin anställda, så är det EkoTek som gäller. Det är det som kan göra att personalen verkligen kan känna sig trygg, men det finns billigare alternativ, men då tappar man de viktiga delarna i säkerheten.”

Vad gillar du allra bäst med systemet?
-”Den dubbelriktade kommunikationen och positioneringen.
Det är det bästa sättet att jobba på, oavsett om det gäller interna eller externa larm.”
”EkoTek är ett bra och flexibelt system som fungerar i en kritisk miljö och ger personalen de bästa förutsättningarna för att kunna tillkalla hjälp. Personalen som mottar ett larm vet direkt vem som larmat och var denne befinner sig, i detalj, så det går med andra ord fort att hitta sin kollega och hjälpa till.
Det går att koppla till både fönster- och dörrlarm för att säkerställa att personer inte rymmer.
Det sistnämnda har varit är en bra lösning, eftersom att en del boende varit ute på nätterna och i samband med det har det uppstått incidenter. Nu märker personalen om någon skulle försöka ta sig ut efter en viss tidpunkt.”

”I övrigt så är det en väldigt bra produkt som uppfyller alla krav som man kan ställa på ett larmsystem för personsäkerhet.”