Nya trådlösa displayer till kallelselarm MY och personlarm EkoTek  Vi utökar nu vårt sortiment av trådlösa tak- och väggdisplayer med två nya modeller.

Med LOTS Securitys ”Hjälpknappar i butik” prioriteras tillgänglighet och bekvämlighet för alla som handlar i butiken. För att säkerställa att kunderna får den hjälp de behöver när de behöver det installeras hjälpknappar runt om i butiken. Knapparna är en del av att skapa en inkluderande och tillgänglig shoppingmiljö.

Regionen väljer MY kallelsesignal! Regionsjukhuset har valt att öka säkerheten för sina patienter och har därför köpt in ett trådlöst kallelsesignalsystem,  MY, från LOTS Security.

Köpman i butik

LOTS Security ”Hjälpknappar för butik”, ser till att kunderna snabbare får service vilket ger nöjdare kunder. Ett knapptryck och personal kan snabbt vara på rätt plats, där kunden har behov av hjälp.    Systemet innehåller olika typer av trådlösa hjälpknappar beroende på användningsområde och bärbara textmottagare vilket gör att ingen installation krävs. Alla signaler skickar i […]

MY kallelsesignal – ingen installation, helt trådlöst!   Perfekt lösning till vårdavdelningen som har platsbrist och vill säkerställa att patienterna på britsarna i korridoren skall kunna kalla på hjälp.  My-familjen består av, trådlösa larmknappar och anropsapparater som möjliggör att påkalla hjälp trådlöst till en eller flera bärbara eller fasta textmottagare. Personalen får information i klartext om […]

Atleva Specialistvård väljer LOTS Security. Lots Security har levererat en säkerhetslösning med kallelselarmet MY – ett förprogrammerat och driftklart trådlöst system som smidigt installerades i lokalerna på Goco Clinic i Mölndal.

LOTS Security levererar larmlösning åt CTC, Clinical Trial Consultants. CTC var i behov av ett smart och kostnadseffektivt kommunikation och kallelsesignalsystem. Valet föll på systemet MY, till sina anläggningar.

Trådlös hjälpteknik ifrån LOTS Security för hörselnedsatta vid brandlarm och utrymning. Våra system är i huvudsak trådlösa. Dom förprogrammeras klart hos oss, och installeras sedan smidigt ute hos kund. Därefter utbildas all berörd personal och man får alltid med en egen manual för att lätt kunna lära sig väsentliga funktioner och finesser.  

Trampmatta   Trampmattan har utformats speciellt för äldre som har problem med balansen samt personer som vandrar. Personal får ett förlarm när personen är uppe och går.   Mattan placeras bredvid sängen eller i en dörröppning, enheten varnar personalen på ett tillförlitligt sätt när en boende är i rörelse. 

MY kallelsesignal – ingen installation, helt trådlöst!   Perfekt lösning till vårdavdelningen som har platsbrist och vill säkerställa att patienterna på britsarna i korridoren skall kunna kalla på hjälp.