Med LOTS Securitys ”Hjälpknappar i butik” prioriteras tillgänglighet och bekvämlighet för alla som handlar i butiken. För att säkerställa att kunderna får den hjälp de behöver när de behöver det installeras hjälpknappar runt om i butiken. Knapparna är en del av att skapa en inkluderande och tillgänglig shoppingmiljö.

Ett knapptryck och personal kan snabbt vara på rätt plats där kunden har behov av hjälp.

Systemet innehåller olika typer av trådlösa hjälpknappar och bärbara textmottagare. Eftersom systemet är trådlöst krävs ingen större installation och allt är färdigprogrammerat enligt önskemål, vid leverans. Alla knappar/signaler skickar i klartext vilken knapp som kunden har tryckt på.

Systemet erbjuder snabbare service och nöjdare kunder.

Exempel på användningsområden:

  • Pant
  • Kassa
  • Delidisk
  • Postutlämning
  • Förbutik
  • Online
  • Varuleverans
  • Incidentknappar i kassa