SecTech Stockholm 22 -23 oktober 2013

Vi ställer ut på  Sectech 2013, ni finner oss i  monter 04:50

Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning. Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Man bland besökarna märks också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga. Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.

On februari 21st, 2012, posted in: Mässor & Seminarier by Tags: ,
UA-25603770-1