LOTS Online

Premiär för LOTS Online!

Premiären för det nya trygghets- och säkerhetskonceptet LOTS Online på Skydds- och Säkerhetsmässan i Malmö den 8-9 februari har väckt stort intresse. Redan innan mässan ville många ha information om hur man med vår nya online-tjänst kan öka tryggheten för yrkesarbetare som ofta har sin arbetsplats ute på fältet.

LOTS Online vet alltid var dina medarbetare är

Med det nya konceptet LOTS Online kan vi erbjuda en online-lösning som innebär en helt annan trygghet jämfört med traditionella offline-lösningar där mobiltelefoner med larmfunktion måste aktiveras manuellt för att larma. LOTS Online bygger på en helt annan teknik. Vi har utvecklat en totallösning i form av en tjänst som består av ett antal centrala delar:

  •  En webblösning med kartfunktion som gör att arbetsledare och andra på ett kontor alltid online och i realtid ser var medarbetarna befinner sig (du kan alltså på kartan följa hur medarbetarna förflyttar sig oavsett om de förflyttar sig till fots eller med ett fordon)
  • Ett GPS-stöd som alltid visar exakt position med stor noggrannhet
  • Larmtelefoner med ny teknik som automatiskt sänder larm vid t ex fall och slag
  • Larmindikering ges också om tekniskt fel eller störning uppstår på larmmobilerna

LOTS Online en viktig trygghetsfaktor

Utvecklingen av LOTS Online har skett med målsättningen att öka tryggheten i ett stort antal branscher där det finns arbetssituationer med riskfaktorer i form av t ex farliga arbetsmoment eller hotbild. Några exempel är på yrkeskategorier är skogsarbetare, industriarbetare i tuffa industrimiljöer och transportarbetare där svåra och tunga lyft ingår som en naturlig del av arbetsdagen. Det finns också många yrken med säkerhetsrisker och hotbilder som gör att en online-tjänst innebär en helt annan trygghet jämfört med äldre offline-lösningar. Några exempel är myndighetspersonal som ofta arbetar på fältet, väktare och poliser.

I alla dessa yrken, och många fler än så, är det några centrala frågor som ofta blir aktuella både för arbetsgivare, arbetsledning och personal:

  • Var är våra medarbetare någonstans?
  • Om något händer; hur ska vi snabbt få reda på det och snabbt kunna vara på plats?
  •  För medarbetaren på fältet; tänk om det händer något, hur ska dom hitta mig?

LOTS Online är svaret på dessa frågor!

Webblösningen gör det enkelt att på bildskärmens kartfunktion se var alla medarbetare är och att larmtekniken fungerar, och för medarbetarna elimineras oron för att akuta insatser ska dröja därför att en position är osäker för arbetsledningen.

Vill du ha mer information fyll i vårt formulär

[contact-form-7 id="2699" title="LOTS Online"]

UA-25603770-1