Sveriges offentliga sektor väljer personlarmet EkoTek

Nio skäl till varför Sveriges offentliga sektor väljer EkoTek personlarm.
 1. Installerat och klart på några timmar.
  EkoTek är ett trådlöst system som arbetar med radiokommunikation vilket betyder att det inte krävs någon kabeldragning vid installationen. Istället är det bara att montera upp de fasta enheterna (en hub/nätväxel och repeaters) som ingår i en lösning, konfigurera systemet, och ge personal en enkel grundutbildning. Sedan är systemet i drift.
 2. Lätt att flytta till nya lokaler.
  Det är lätt att ta med sig larmsystemet om en verksamhet flyttar till nya lokaler. Efter en snabb nedmontering och nyinstallation är systemet klart att användas på en ny plats.
 3. Mycket enkelt att använda.
  Ett bra personlarm är enkelt att använda och det kan knappast bli enklare än med EkoTek. Knapparna är få och det räcker med en enkel knapptryckning för att aktivera larmet.
 4. Alla ser var personen som larmat befinner sig.
  Kollegorna till den som larmar ser på larmsökarnas display vem det är som larmat och var personen befinner sig. Positionen kan också visas på centralt placerade displayenheter och bildskärmar (se nedan).
 5. Trygghet vid ensamarbete.
  Genom att placera ut repeaters som förlänger räckvidden mellan larmsökare/larmsändare och en central hub/nätväxel kan personalen larma från delar av en byggnad där mottagningen i vanliga fall är dålig, som t ex i källare, maskinrum eller förråd. EkoTek ger därför extra trygghet också vid t ex olycks- och sjukdomsfall när personal utför ensamarbete.
 6. Anpassning och flexibilitet
  De få enheterna i ett EkoTek-system i kombination med den trådlösa teknikens fördelar ger en hög grad av flexibilitet och stora möjligheter till skräddarsydda lösningar. Dels för att larmsystemet kan ha precis den täckning man önskar i en byggnad, dels för att det går att ha en kombination av larmsökare med display och den enklare larmsändaren. Teknik- och utvecklingsavdelningen på Lots Security kan också hjälpa till att utöka larmfunktionerna med kundspecifika lösningar, som till exempel särskilda displaylösningar och anpassade programvarulösningar.
 7. Larmvisning på bildskärmar
  Utvecklingsavdelningen hos Lots Security har tagit fram en programvarulösning som gör det möjligt att få larmvisning på valfritt antal bildskärmar vid verksamhetens arbetsplatser. Lösningen kan användas i kombination med larmsändare utan display. En möjlighet är också att personal som inte är utrustade med larmsökare eller larmsändare ska få larm vid akuta situationer.
 8. Integration med brandlarm – anslutning till vaktbolag och polis
  Ett EkoTek-system kan också integreras med en byggnads brandlarm så att displayerna visar att larm gått och var en brandsituation uppstått. Möjlighet finns också att skapa anslutningar så att det vid ett larmtillbud skickas meddelanden till vaktbolag och polis.
 9. Support 24 timmar om dygnet – årets alla dagar
  Lots Security har en egen serviceorganisation med jourverksamhet 24 timmar om dygnet, året om. Det gör det extra tryggt att välja våra säkerhetslösningar och att samarbeta med våra säkerhetspartners.
UA-25603770-1